• 16. SONBAHAR GÖCEK YARIŞ HAFTASI - 10 KASIM ATATÜRK KUPASI " 05 - 10 KASIM 2018"
S P O N S O R L A R I M I Z
Genel Haber ve Duyurular
13 Aralık 2015 Geri Dön
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM
1- Açılış ve Yoklama, 
2- Divan başkanlığı seçimi,
3- Saygı duruşu,
4- Faaliyet raporunun okunması,
5- Denetleme kurulu raporunun okunması,
6- Faaliyet raporu ve denetleme kuruluna bağlı olarak yönetim kurulunun 2014 -2015 yılları itibariyle ibrası,
7- Tüzük değişikliklerin görüşülmesi ve karara bağlanması
8- Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi,
9- Türkiye Yelken Federasyonu toplantılarında kulübü temsil edecek 3(üç) temsilcinin belirlenmesi, görüşülmesi,oylanması ve karara bağlanması,
10- Tahmini bütçenin  görüşülmesi, oylanması ve fasılalar arasında yönetim kuruluna para aktarma yetkisinin verilmesi görüşülmesi ve oylanması,
11- Yolluklar ile ilgili olarak yönetim kuruluna ödeme yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması,
12- İktisadi işletmenin tüm resmi işlemlerini yürütmek üzere yetkili kişinin belirlenmesi,görüşülmesi,oylanması ve karara bağlanması,
13-  Giriş aidatı ve yıllık üye aidatının görüşülmesi, oylanması değişiklik yapılacaksa karara bağlanması,
14- Koşulları oluşmuş üyeler ile ilgili olarak üyelikten ihraç kararlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
15- Fahri ve onursal üyeliklerin önerilmesi, tespit edilmesi ve kabulleri hususlarının oylanması,
16- Dilek ve Temenniler,
17- Kapanış.
Göcek Yat Kulübü|Kumburnu Mevkii, İskele Caddesi 48310, Göcek - Muğla