• Kayıtlarımız kapasiteden dolayı 90 da sınırlanmıştır, bilgi için e-posta adresimize başvurun
G Ü N C E LY A R I Ş
Katılımcı Listesi
Yarış Sonuçları
S P O N S O R L A R I M I Z
Tüm YarışlarYarış İlanı Geri Dön
Kadınlar Günü Kupası 2019

 

GÖCEK YAT KULÜBÜ

 

KADINLAR GÜNÜ KUPASI
   08 - 10 Mart 2019  / GÖCEK – TÜRKİYE
 EK YARIŞ TALİMATI

 

GYC 2019 Genel Yarış Talimatına Ek Olarak Aşağıdaki Maddeler Eklenmiştir:

 

1.     GENEL BİLGİLER

1.1.   Yarışlar için güneşin batış saati 1907 olarak uygulanacaktır.  

1.2.   Yarışlarda Resmi Lisan Türkçe olacaktır.

1.3.   Tekneler World Sailing Yönetmelik 20 Reklam Kodu ve TYF Reklam Talimatına göre reklam taşıyabilirler.

1.4.   Ulusal otorite onaylı geçerli reklam belgesi olan tekneler, belgenin bir kopyasını kayıt ile birlikte Yarış Ofisine teslim edeceklerdir.

2.     YARIŞALARA KATILIM KOŞULLARI;

2.1.   Tam boyları (LH/LOA) 7 ile 25 metre arasında,

2.2.   İçten veya dıştan takma bir motora sahip,

2.3.   2019 yılı IRC Ölçü Belgesi olan tekneler ile,

2.4.   Yat sınıfı özelliklerini taşıyıp IRC ölçü belgesi edinmemiş,

2.5.   Yarış ve güvenlik kuralları çerçevesinde yarışmaya uygun donanıma sahip,

2.6.   IRC ve DESTEK ölçüm sistemi altında yarışmayı kabul eden, tüm tek gövdeli yelkenli teknelere açıktır.

2.7.   Sınıf açılması için en az ÜÇ (3) tekne kayıt yaptırmış olmalıdır.

2.8.   World Sailing Yarışlara Katılabilme Yönetmeliğinin koşullarına uygun olan tüm yelkencilere açıktır.

2.9. Teknelerdeki yabancı sporcular hariç̧, yarışçıların geçerli 2019 sporcu lisansları olmalıdır. Bu yarış için geçerli olacak geçici lisanslar GYC’den temin edilebilir, ücreti yetmişbeş (75) TL’dir.

2.10. IRC Sınıfları için geçerli 2019 IRC ölçü belgesi ve DESTEK sınıfları için deklarasyon Formu olmayan bir teknenin yarışlara katılmasına izin verilmeyecektir.

2.11. IRC Ölçü Belgesi üzerindeki TCC değeri kullanılacaktır. TCC (balonsuz-No Spinnaker) değeri kullanılmayacaktır.

2.12. Geçerli 2019 IRC Ölçü belgesine sahip olmayan tekneler belge tanzimi için GYC Ofisine başvurabilirler. Ancak bu başvuru için son tarih, 01 Mart 2019 dir.

2.13. Modifikasyon talebi için son başvuru tarihi 01 Mart 2019 dir. Bu tarihten sonra gelen modifikasyon talepleri kabul edilmeyecektir. Ancak bir başka kanal ile sertifikalarını modifiye ettirmiş olan teknelerin sertifikaları bu ilanda yazılı olan son kayıt tarihine uygun şekilde kabul edilecektir

3.     KAYITLAR;

3.1.   Yarış Kayıt işlemlerinin, en geç 07 Mart 2019, Saat 1700 kadar Yarış Ofisine ya da e-posta ile Göcek Yat Kulübü’ne yapılmış olması gerekmektedir.

3.2.   Bu yarışa kayıt yaptırmak isteyenler;

3.2.(a).    www.gocekyachtclub.org web sitesinde bulunan Yarış Kayıt Formu tamamen doldurularak,

3.2.(b).   Garanti Bankası Göcek şubesi (1350)  IBAN: TR52 0006 2001 3500 0006 2994 90  (TL) ödenmiş kayıt          ücretinin banka dekontu,

3.2.(c).    Tekne sahibi veya sorumlu kişisi tarafından imzalamış geçerli IRC ölçü belgesi, varsa reklam taşıma            belgesi ve ekip lisansları ile birlikte,

3.2.(d).   yarış İlanına uygun olarak belirtilen zaman içinde GYC Yarış Ofisine bizzat gelerek veya    info@gocekyachtclub.org  e-posta adresine gönderip, teyit alarak yatıracaklardır. 

3.3.  Destek Sınıfı için teknenin imal yılı, metre olarak tam boy (LOA) beyan ve balon kullanıp kullanılmayacağı bölümleri mutlaka doldurulmalıdır.

3.4.  Belgeler ve daha fazla bilgi için  info@gocekyachtclub.org adresine e-mail yazabilir ve/veya 0252 645 15      49 – 0530 775 56 86  nolu telefondan GYC yetkilisi vasıtası ile destek alınabilir.

3.5.  Her teknenin kaptanı ve/veya sorumlusu kayıt formu ile birlikte ekip listesi verecektir.

3.6.  Ekip sayısı üst limiti yoktur, ancak her teknede minimum 3 (üç) kişi olacaktır. Tüm teknelerde en az bir (1) kadın yarışçı olması zorunludur.

3.7.  Her ekip değişikliği, ilan edilen kendi start saatinden en az bir saat öncesinde Yarış Ofisine yazılı olarak veya eposta ile ya da sms ile  bildirilmek zorundadır.

3.8.  Organizasyon Otoritesi veya Yarış Komitesi, nedenini bildirmek ve ilk yarışın startından önce olmak kaydıyla bir teknenin kaydını ret veya iptal edebilir veya yarışçıyı ihraç edebilir (RRS 76.1)       

3.9.  Yarışlara kaydını yaptıranlar bu Yarış İlanının atıf yaptığı tüm kuralları kabul etmiş sayılırlar. 

 

 

4.     ÜCRETLER

4.1.   Tekne katılım kayıt ücreti ÜÇYÜZ (300) TL. dir ve Türkiye Yelken Federasyonu katkı payı kayıt ücretine dahildir.

4.2.   Yarışlara katılanlar ekipler ve yarışçı olmayan katılımcılar sosyal aktivitelere katılabilme için kişi başı yüz elli (150) TL ücret ödeyecektir. Göcek Yat Kulübü üyelerine bu ücret %20 indirimlidir.

4.3.   IRC 2019 ölçü ve rating sertifika ücreti geçerli IRC Fiyat Listesine göre hesaplanacaktır.

4.4.   Divizyon bayrakları ve numaraları için yarışlar sonunda iade edilmek üzere elli (50) TL depozit alınacaktır.

5.     SINIFLAR VE HANDİKAP SİSTEMİ (NP)

5.1.   Yarışlara kayıt veren tekneler IRC ve DESTEK sınıflarında yarışacaklardır. 

5.2.   Zamana Göre Zaman (TOT = Time on Time) sistemi uygulanacaktır.

5.3. Divizyon belirlenmesi kendi sınıfında kayıt veren teknelerin TCC/TCF ve diğer teknik özelliklerine göre Organizasyon Komitesi tarafından yapılacaktır. Bu tasnif kesindir ve itiraz edilemez.

5.4.   IRC Sınıfları:

5.4.(a).    Düzeltilmiş Zaman (CT) = Yarışta Geçen Zaman (ET) x Zaman Düzeltme Katsayısı (TCC) uygulanacaktır.

5.4.(b).   IRC Sınıflarında yarışacak tekneler 2019 IRC Ölçü belgesine sahip olacaktır.

5.5.   DESTEK Sınıfları:

5.5.(a).    Düzeltilmiş Zaman (CT) = Yarışta Geçen Zaman (ET) x Zaman Düzeltme Katsayısı (TCF) uygulanacaktır

5.5.(b).   TCF, (0,2424x√R)/(1+0,0567x√R)R formülü ile hesaplanır. Formüldeki R (Rating) = LOA (m) x 2,65 ile             bulunan değere yaş indirimi uygulanmış rating değeridir.

5.5.(c).    DESTEK Sınıflları için spinnaker (simetrik ve/veya asimetrik) cezası, yaş indirimi yapılmış rating            değerlerinin %10 fazlasıdır.

5.5.(d).   DESTEK Sınıfları için uygulanacak Yaş İndirimleri aşağıdaki gibidir;

2019 yılı için % 0,00          2013 yılı için % 2,40         2007 yılı için % 6,80

2018 yılı için % 0,40       2012 yılı için % 2,80       2006 yılı için % 7,60

2017 yılı için % 0,80       2011 yılı için % 3,60       2005 yılı için % 8,40

2016 yılı için % 1,20       2010 yılı için % 4,40       2004 yılı için % 9,20

2015 yılı için % 1,60       2009 yılı için % 5,20       2003 yılı ve daha yaşlı için % 10.00          

2014 yılı için % 2,00       2008 yılı için % 6,00      

5.6.   DESTEK Sınıfında yarışacak teknelerin yükümlülükleri ve sınırlamalar; 

5.6.(a).    Tekneler aşağıda belirtilen yükümlülükler ve sınırlamalar dahilinde DESTEK Sınıfında   yarışabileceklerdir.

5.6.(b).   Teknenin Yüksek teknoloji ürünü kumaşlardan yapılmış (Kevlar, mylar vb) yelkenler DESTEK Sınıfında   kullanılamaz.

5.6.(c).    Mevcut tüm standart ekipman (bütün emniyet ekipmanları, demir, halatlar, yedek yakıt ve su       bidonları, kuzine malzemeleri, ocak tüpleri, yangın söndürücüler vb.) yarışlar süresince teknelerde   taşınacaktır.

5.6.(d).   Sadece şişme bot, dıştan takma motor, bimini tenteler ve spray hoodlar tekneden çıkarılabilecektir.

5.6.(e).    Destek sınıfı tekneler 2019 IRC ölçü belgesi çıkarttığı takdirde IRC Sınıfında yarışabileceklerdir, tersi        geçerli değildir.

5.6.(f).     Destek sınıfında kayıt veren tekne sayısı 5’ten az olduğu durumlarda Yarış Organizasyon             Komitesi bu       sınıfları tek sınıf olarak yarıştırabilir.

5.7.   En düşük düzeltilmiş zamana (CT) sahip tekne galip ilan edilecektir. Düzeltilmiş zaman hesaplamalarında virgülden sonraki iki hane 50 ve üzeri ise bir üst değere yuvarlatılacaktır. 

6.     PROGRAM 

6.1.   Kayıt: Yarış Kayıt işlemlerinin Göcek Yat Kulübü yarış ofisinde ya da e-mail ile yapılması gerekmektedir.

6.2.   Yarış dokümanları: yarışların tüm dokümanları (yarış talimatı, bayraklar, borda numaraları, vs.) 08 Mart 2019 saat 1400 – 1500’da Göcek Yat Kulübü ofisinde dağıtılacaktır.

6.3.   Kaptan Brifingi: 08 Mart  2019, günü saat 1500 – 1530’da, Göcek Yat Kulübü ofisinde yapılacaktır.

6.4.   Yarışlar:

6.4.(a).   Her yarış günü ve ilk divzyon/divizyonlar için ilk uyarı uyarı işareti saati 1100 olacaktır aşağıdaki gibidir:

6.4.(b).   Yarış programı ve uyarı işareti saatlerinin değişikliği Yarış Komitesi yetkisindedir.

6.4.(c).   Yarışların son günü saat 1430’dan sonra uyarı işareti verilmeyecektir. İlk divizyon/divizyonlar için 1430’dan önce uyarı işareti verilmiş ise diğer divizyon/divizyonların uyarı işareti 1430’ı geçse bile verilmeye devam edilecektir.

6.4.(d).   Yarış komitesi rüzgar sürati saatte 25 deniz milini aşarsa yarışı başlatmayabilir, başlamış bir yarışı rota      kısaltması yaparak bitirebilir veya abandone edebilir. Bu karar düzeltme isteği nedeni olamaz.

6.5.   Ödül Töreni: Daha sonra bildirilecektir.  

7.     ÖLÇÜLER

7.1.   IRC Sınıflarında her tekne geçerli 2019 IRC Ölçü Belgesi verecektir. DESTEK Sınıfı tekneler DESTEK Ölçü Formu verecektir.

7.2.   İstenildiği takdirde GYC ölçü için bir ekip görevlendirecektir.

8.     YARIŞ ALANI

8.1.   Yarışlar Fethiye Körfezinde yapılacaktır.

 

9.     ROTALAR

9.1.   Rotalar Yarış Talimatı ile dağıtılacaktır.

9.2.   Rota değişiklikleri Yarış Komitesinin yetkisindedir.

10.   YARIŞ SAYISI VE PUANLAMA

10.1. Üç (3) yarış planlanmıştır. Yapılan yarışlar üzerinden (yarış atma yok) değerlendirme yapılacaktır Organizasyon Otoritesi yarış sayısında değişiklik yapabilir.  

10.2.  Serinin sayılabilmesi için iki (2) adet yarışın tamamlanması gerekir.

10.3.  RRS A4. Az Puan Sistemi kullanılacaktır.

10.4.  Toplamda en az puan alan tekne kazanacaktır.

10.5.  Puanlar arasında eşitlik olması durumunda eşitlik,  RRS A8’ e göre bozulacaktır.

11.   BAĞLAMA

11.1. Yarışa kayıt yaptıran tüm tekneler 08 Mart 2019, saat 0800’den 11 Mart 2019 saat 1200’ye kadar D – Marin Göcek Marina’nın H iskelesinde ücretsiz bağlayabileceklerdir. Bu tarihler dışında marinada kalma ücretli olacaktır.

11.2. Bağlama dışında elektrik, su gibi giderler katılımcılara aittir. Yarış tarihleri süresince Kötü hava ve deniz durumunda, bağlama yerinin açık olması nedeni ile teknelerin emniyetinden sorumlu olmayıp, her tekne sahibi/kiralayan, teknesini kapalı marina veya koya götürerek emniyetini sağlamaktan sorumludur.

11.3. Bağlama süresince oluşabilecek her türlü diğer risklerden katılımcılar sorumludur. Bağlama olanağı sağlayan D–Marin Göcek Marina ve Organizasyon Otoritesinin oluşabilecek risklerden yükümlülüğü yoktur.

11.4. D–Marin Göcek Marina’da bağlama kontratı olmayan teknelerin, marina yönetimine aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

11.4.(a). Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi veya Özel Yat Kayıt Belgesi veya Tonilato Belgesi

11.4.(b). Seyir izin belgesi ( Transit Log ) Türk bayraklı teknelerden, yurt dışından gelmeleri dışında istenmez.

11.4.(c). Sigorta Poliçesi

12.   KARAYA ÇEKME SINIRLAMALARI

12.1. 09 Mart 2019 günü saat 0900 da tekneler yüzer olacaktır.

12.2. Yarışlar sırasında Yarış Komitesinden önceden yazılı olarak alınan izin dışında bu zaman sonrasında son yarışın bitişine dek tekneler karaya çekilmeyecektir.

13.   DALGIÇ EKİPMANI VE PLASTİK HAVUZLAR                                                                                                

13.1. Yarış Komitesinin önceden yazılı izini olmadan, ilk yarışın hazırlık işareti ile son yarışın protesto zaman limiti bitişi arasında, tekneler etrafında sualtı nefes alma aygıtı ve plastik havuzlar veya benzerleri kullanılmayacaktır.

14.   TELSİZ İLETİŞİMİ

14.1.(a). Yarışlar süresince, teknelerde VHF deniz telsizi bulundurulması ve yarışlar süresince açık olması şarttır.      Bütün tekneler VHF Kanal 71’de kalacaklardır. 

14.1.(b). VHF Kanal 16 dinlemek her tekne kaptanının kendi sorumluluğundadır.

14.1.(c). Acil durumlar dışında tekneler yarış süresince telsizle özel gönderme ve alma yapmayacaklardır. Bu             kısıtlama cep telefonları için de geçerlidir.

15.   ÖDÜLLER

15.1. Tüm yarışların sonucunda her divizyonun ilk üç derecesi ödüllendirilecektir.

15.2. Organizasyon Otoritesi özel ödüller ihdas edebilir.

16.   SORUMLULUK

16.1. Yelken yarışları tehlikeli olabilir. Yarışçılar yarışlara tamamen kendi sorumlulukları altında katılırlar. RRS 4 Yarışma Kararı - "Bir teknenin bir yarışa katılma kararı veya yarışa devam etmesi sorumluluğu sadece kendisinindir.”

16.2. Bu yarışları düzenleyen Göcek Yat Kulübü ve bütün ilgililer, yarışlar öncesinde, yarışlar sırasında veya sonrasında veya yarışlar ile ilgili hiçbir malzeme hasarı veya yaralanma veya ölüm için sorumluluk kabul etmeyecektir.

17.   SİGORTA

17.1. Yarışlara katılan tüm tekneler, tekne ve yarışçıları kapsayan üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasına sahip olacaktır. Katılımcıların mevcut poliçelerinin bu yönde kapsama sağladığını kontrol etmeleri ve gerekiyorsa ilgili ekleri sigortalarına ilave etmeleri kendi sorumluluklarındadır.

18.   BASIN MERKEZİ

18.1. Yarışları izlemek isteyen basın mensupları GYC Yarış Ofisi ile irtibata geçebilirler.

19.   GÖRSEL MALZEME KULLANIM HAKKI

19.1. Yarışlara katılan tüm yarışçılar, Organizasyon Otoritesinin ve/veya sponsorlarının yarışlarla ilgili her türlü görsel kayıt yapmasını/yaptırmasını, kaydın canlı ve/veya banttan herhangi bir süre ve zaman kısıtlaması olmaksızın yayınlamasını ve/veya yayınlattırmasını, fotoğraf çekmesini, fotoğrafların her türlü maksatla kullanmasını peşinen kabul ederler.

20.   MUHTELİF

20.1. Sosyal Etkinliklerin programı daha sonra yayınlanacaktır.

20.2. Her türlü soru ve destek için Madde 1.2 de belirtilen adresten Göcek Yat Kulübü ile irtibata geçilebilir.  

 

             GÖCEK YAT KULÜBÜ

 YARIŞ ORGANİZASYON KOMİTESİ

             06 Şubat 2019, Saat 1300

Göcek Yat Kulübü|Kumburnu Mevkii, İskele Caddesi 48310, Göcek - Muğla