• Kayıtlarımız kapasiteden dolayı 90 da sınırlanmıştır, bilgi için e-posta adresimize başvurun
G Ü N C E LY A R I Ş
Katılımcı Listesi
Yarış Sonuçları
S P O N S O R L A R I M I Z
Tüm YarışlarYarış Talimatı Geri Dön
Kadınlar Günü Kupası 2019

 

 

GÖCEK YAT KULÜBÜ 2019 GENEL YARIŞ TALİMATI

İşbu Genel Yarış Talimatı, GYC tarafından yıl boyunca organize edilecek Yat Yarışlarına uygulanacaktır. Beher yarış, için ayrı ayrı EK YARIŞ TALİMATI hazırlanıp resmi ilan panosunda duyurulacaktır.

Ø [DP] ile işaretlenmiş kuralların ihlalinde Protesto Komitesi, bir tekneye DSQ dan daha az bir ceza verebilir. Ø [NP] ile işaretlenmiş kuralların ihlalinde tekneler protesto veremezler.

 1. GEÇERLİLİK

  1.1. Bu yarış talimatı 01 / 02 / 2019 dan 31 / 12 / 2019 tarihine kadar geçerlidir.

 2. ORGANİZASYON OTORİTESİ

  Yarışların organizasyon otoritesi Göcek Yat Kulübüdür.
  Yarış Ofisi adresi : Kumburnu Mevkii Göcek 48310, Muğla – TÜRKİYE
  Phone: +90 252645 15 49 FAX: +90 252 645 15 49 GSM: +90 530 775 56 86 E-mail:
  info@gocekyachtclub.org Web Page: www.gocekyachtclub.org

 3. KURALLAR

  1. 3.1.  Yarışlar,World Sailing Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2017 – 2020 de tarif edilen kurallarla idare edilecektir.

  2. 3.2.  World Sailing Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2019. Yarışlar için Kategori Ek Yarış Talimatında belirtilecektir.

  3. 3.3.  World Sailing Yönetmelik 20 (Reklam Kodu)

  4. 3.4.  IRC Kuralları 2019, Bölüm A, B, C.

  5. 3.5.  Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları, (IRPCAS) güneşin batışı ile doğuşu saatleri arasındaki zaman içinde RRS Bölüm 2 Kurallarının yerini alır. Gün doğum ve batım saatleri BU Kandilli Rasahtanesi resmi internet sayfasında belirtildiği gibi olacaktır. http://www.koeri.boun.edu.tr/astronomy/dogus-batis/Mugla.htm

  6. 3.6.  Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yarış Talimatı, İlke Kararları ve ilgili talimatları. Bu talimatlar yabancı ülke yarışmacılarına uygulanmayacaktır. www.tyf.org.tr

  7. 3.7.  Yarış İlanı, GYC 2019 Yarış Talimatı ve onun Ek Talimatları,

  8. 3.8.  Yukarıdaki yazılı talimatlar arasında çelişki olması durumunda Yarış Talimatı ve onun Ek Talimatları tarihlerine göre

   geçerli olacaktır. RRS 63.7 değişikliği.

  9. 3.9.  Yarışın remi lisanı ilgili Ek Yarış Talimatında belirtilmiş olan lisan olacaktır. Lisanlar arasında çelişki olduğu durumda

   yarışın resmi lisanındaki metin geçerli olacaktır.

 4. YARIŞÇILARA DUYURULAR

  1. 4.1.  Yarışçılara duyurular ve yarış sonuçları tarih ve saat yazılarak Yarış Sekreterliği önündeki resmi ilan panolarına asılacaktır.

  2. 4.2.  Bu şekilde yapılan duyurular, tüm yarışçılara yapılmış Resmi Duyuru niteliği taşıyacaktır. Resmi ilan panosunun gerekli zamanlarda incelenmesi her yarışçının kendi sorumluluğundadır. “L” bayrağının toka edilememesi bir düzeltme isteği nedeni olmayacaktır.

 5. YARIŞ TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK

  1. 5.1.  Yarış Talimatında değişiklikler ve/veya Ek Yarış Talimatları ait olduğu günün programlanmış ilk uyarı işareti saatinden en az iki saat önce resmi ilan panosuna asılacak olup her tekneye verilmeyecektir (Bu RRS 25.1 değiştirir).

  2. 5.2.  Yarış programında yapılacak değişiklikler ise uygulamaya gireceği günden bir gün evvel 2000 ye kadar ilan edilecektir.

  3. 5.3.  Sözlü değişiklikler su üstünde verilebilir. Yarış Komitesi uyarı gerekli gördüğü değişiklikleri VHF Kanal 71’den duyurarak

   yapabilir [RRS 90.(2c)]. Bu uygulamalar bir düzeltme isteği nedeni olamaz.

 6. KIYIDAN VERİLEN İŞARETLER

  1. 6.1.  Sadece Yarış Komitesi teknesi Marina içindeyken karadan işaretler verilecek, bunun dışında karadan işaret verilmeyecektir.

  2. 6.2.  Komite Teknesinin bağlama yeri ilgili Ek Yarış Talimatında belirtildiği gibi olacaktır.

  3. 6.3.  Komite Teknesi marinada bağlı iken tehir bayrağı (AP) toka edilirse, ilk divizyon /divizyonların uyarı işareti tehir

   bayrağının aryasından sonra en erken 30 dakika sonra verilecektir.

 7. YARIŞLARIN PROGRAMI

7.1.

7.2. 7.3.

GYC 2019 Yılı Yarış Programı aşağıdaki gibidir;

7.1.a. 08 – 10 Mart 2019 7.1.b. 13 - 17 Mayıs 2019 7.1.c. 17 – 20 Ekim 2019 7.1.d. 04 - 8 Kasım 2019

2.KADINLAR GÜNÜ KUPASI
20.GÖCEK YARIŞ HAFTASI, GENÇLİK VE SPOR KUPASI
4. RIXOS SAILING CUP
17.SONBAHAR GÖCEK YARIŞ HAFTASI – ATATÜRK KUPASI

Organizasyon yukarıdaki yarışlardan başka yarış düzenleyebilir. Yarışların Formatı Ek Yarış Talimatında belirtildiği gibidir.

1

8. SINIFLAR ve DİVİZYON FLAMALARI (NP)(DP)

 1. 8.1.  Divizyonlar ve flamaları kayıtların bitimini takiben belirlenecek ve Ek Yarış Talimatı ile ilan edilecektir.

 2. 8.2.  Divizyon flamaları Bütün tekneler etkinlik süresince stikerler ve divizyon numaralarını teknenin baş kısmının her iki

  tarafındaki belirlenen yerde göstermelidir.

 3. 8.3.  Divizyon flamaları kıç ıstralyaya bağlanacaktır. Eğer teknenin kıç ıstıralyası yoksa divizyon flaması teknenin kıçında en iyi

  görünür bir yere bağlanacaktır.

 4. 8.4.  Sponsor bayrakları gurcatalara veya çarmıklara asılmalıdır ve stikerler gövdenin her iki tarafına yapıştırılmalıdır.

 5. 8.5.  Ek Yarış Talimatında bayrak/flama ve borda numaralarının yerleri gösterilmektedir.

 6. 8.6.  Numaralarını, flamalarını, stikerlerini ve sponsor bayraklarını asmayan tekneler Protesto Komitesi tarafından

  cezalandırılabilirler.

 7. 8.7.  Yarışlar süresince protesto bayrağı (gerekli olduğu zaman) ve divizyon flaması dışında kıç ıstralyada başka hiçbir bayrak

  (milli bayrak dahil) asılamaz.

 8. 8.8.  Yelkenler üzerinde ulusal otoritenin verdiği harf ve rakamları bulundurma zorunluluğu yoktur (Bu RRS 77’yi değiştirir).

9. ROTALAR

 1. 9.1.  Uygulanacak rotalar Yarış rota kartlarında ve/veya Ek Yarış Talimatında belirtilecektir.

 2. 9.2.  Rotalar için verilen mesafeler sadece fikir vermek için olup, bağlayıcı değildir ve düzeltme/protesto nedeni olamaz.

 3. 9.3.  Yarış Komitesince ilk dönüş şamandırasının pusula derecesi, uyarı işaretinden önce VHF Kanal 71’den ilan edilecektir.

  Aksi durum, düzeltme isteği nedeni olmayacaktır.

 4. 9.4.  Yarışlara katılan tüm tekneler parkur içinde yer alan tabii manialardan ve sığ sulardan uzak duracaklardır.

 5. 9.5.  Rotaların, start ve/veya finiş hattı değişikliği Yarış Komitesinin yetkisinde olacaktır. Böyle bir durum herhangi bir

  protesto veya düzeltme nedeni olamaz.

10. ŞAMANDIRALAR(NP)

10.1. Ek Yarış Talimantında belirtilmiş olan şamandıralar kullanılacaktır.

10.2. Şamandıraların şekilleri/renkleri ve üzerinde numara olması veya olmaması düzeltme isteği nedeni olamaz.

11. START (NP)

 1. 11.1.  İlk divizyon(lar) için her yarış gününün ilk uyarı işareti saati Ek Yarış Talimantında belirtilecektir.

 2. 11.2.  Start hattı Yarış Komitesi teknesindeki turuncu bayrak toka edilmiş gönder ile şamandıra arası olacaktır. Yarış Komitesi

  teknesi ile şamandıranın yeri rota kartlarında gösterildiği gibidir.

 3. 11.3.  Yarışların nasıl başlatılacağı Ek Yarış Talimatında belirtildiği gibi olacaktır.

 4. 11.4.  Yarışların start sırası kayıtların bitimini takiben Ek Talimat ile ilan edilecektir.

 5. 11.5.  Bütün tekneler 1. starttan önce divizyon/borda (stiker) numaralarını kayıt ettirmek için Yarış Komitesi teknesi yakınına

  seyredecektir.

11.6.Bütün tekneler kendi uyarı işareti verilene kadar start hattından en az 100 m uzağında kalmalıdır. Bu kurala büyük

ölçüde uymayanlar Yarış Komitesince protesto edilebilir.[DP]
11.7.Kendi start işaretinden sonra beş (05) dakika içerisinde start etmeyen bir tekne duruşmasız Start Etmedi (DNS) puanı

alacaktır. Bu RRS A4 ve A5’i değiştirir.
11.8.Günün ilk yarışı/yarışları tamamlandıktan sonra sıraya bakılmaksızın verilecek startlarda iki yarış arasında yarışçıların

uyarı işaretine dikkatini çekmek amacıyla “AP” flaması iki seda işareti ile toka edilecek ve en az dört (4) dakika tokada

kalacaktır
11.9.Kendi divizyon(ların) hazırlık işareti verildiği andan önce, tekneler motorlarını stop ettirmiş olmalıdırlar. Bu kurala

uymayan tekneler, duruşma sonucunda DSQ ile cezalandırılabilir.

12. GERİÇAĞIRMA
12.1. Ferdi Geri Çağırma: Yarış Komitesi, kendi start işaretinden daha erken start hattının rota tarafına geçen tekneleri VHF

Kanal 71’den teknenin divizyon/borda (stiker) numarası anons edereek yayınlamaya çalışacaktır. Bu yayını yapamamak veya zamanında yapamamak düzeltme isteği için bir neden olmayacaktır (Bu RRS 62.1(a)’yı değiştirir). Yarış Komitesinin telsiz duyuruları, dış yardım sayılmayacaktır.

12.2. Genel Geri Çağırma: Yarış Komitesi Genel Geri çağırma yaparsa VHF Kanal 71’den anons edecektir 12.2.a. “1.Tekrar Flaması” aşağıdaki şekilde arya edilecektir:

12.2.a.i. Geri çağırılan divizyon(lar), programlanan herhangi bir startta olduğu zaman - izleyen ikinci startın hazırlık işaretinde (Bu RRS 29.2’yi değiştirir)

12.2.a.ii. Geri çağırılan divizyon(lar) programlanan son starta olduğu zaman - toka edildiği zamandan bir kaç dakika sonra.

12.2.a.iii. Geri çağırma yapılan start için start işlemleri programdaki tüm start işlemlerinden sonra başlayacaktır (eğer kendisinden önce geri çağrılan startlar varsa)

12.2.b. Yenilenecek start işlemleri için uyarı işareti aşağıdaki şekilde toka edilecektir:
12.2.b.i. Geriçağırılandivizyon(lar),programlananbirinci,ikinci,üçüncüvesonrakistarttaolduğuzaman-izleyen

startın start işaretinde) ve
12.2.b.ii. Geri çağırılan divizyon(lar) programlanan plalanan son starta olduğu zaman – “1. Tekrar Flamasının” arya

edilmesinde 1 dakika sonra.
12.3. Yarış Komitesi duyurularının yapılmaması veya alınmaması düzeltme isteği nedeni olamaz.

2

 1. ROTANINBİRSONRAKİAYAĞINIDEĞİŞTİRMEK

  1. 13.1.  Yarış Komitesi gerekli gördüğü takdirde bir sonraki ayağın (ya da finiş hatının) yerini, bir şamandıranın yeni yerine taşınması veya yeni şamandıra atılması şeklinde değiştirebilir

  2. 13.2.  Bu durum veya aksi hal, düzeltme isteği nedeni olamaz. (RRS 62.1 değişikliği.)

 2. FİNİŞ

  1. 14.1.  Finiş hattı, Komite teknesindeki turuncu bayrak toka edilmiş gönder ile şamandıra arası olacaktır.

  2. 14.2.  Yarış Komitesi kısaltılmış bir rota işaret ederse finiş hattı, bir dönüş şamandırası ile Komite teknesindeki S kod bayrağı

   toka edilmiş gönder arasında olacaktır.

  3. 14.3.  Finiş hattındaki Komite teknesinde “H” kod bayrağı toka edildiğinde biraz sonra ikinci yarış olacaktır.

  4. 14.4.  Finişten sonra tekneler finiş hattından neta olacak ve ondan uzak duracaktır.[DP]

 3. CEZASİSTEMLERİ

  15.1. Yarışırken RRS Bölüm 2 kuralını ihlal eden bir tekne, İki-Dönüş Cezası veya RRS 31’i ihlal eden bir tekne Bir-Dönüş Cezası kullanabilir. Olaydan sonra mümkün olan en kısa zamanda ve diğer teknelerden iyice uzaklaştıktan sonra, bir tekne derhal bir tramola ve bir kavançadan oluşan dönüşler şeklinde, aynı yönde gerekli sayıda dönüş yaparak Bir–Dönüş veya İki–Dönüş Cezası kullanır (RRS 44.1 ve 44.2).

  15.2.Tekneler sadece acil durumlarda motor çalıştırabilir. Motor çalıştırma ve durdurma saatlerini kayıt edeceklerdir. Protesto edilmeleri halinde PC bu teknelere ceza verebilir. [DP]

  15.3.Protesto Komitesi, kural ihlallerinde bir tekneyi diskalifiye etme, yarışta geçen zaman üzerinden ihtiyari ceza (DPI) verme yetkisine sahiptir.Protesto Komitesi duruşma sonrasında, bir teknenin ceza uygulamasını yaparak kendini temize çıkarmış olmasına karşın, ciddi bir hasara neden olduğu veya kendine belirgin bir avantaj sağladığına karar verirse, bu tekneyi diskalifiye edebilir.

 4. ZAMANSINIRI

  16.1. Yarışlar için zaman sınırı Ek Yarış Talimatı ve/veya Rota Kartlarında Gösterildiği Gibidir.
  16.2. Verilen süre içinde hiçbir tekne yarışı bitiremezse yarış abandone edilir (RRS 35).
  16.3.Zaman sınırı içinde bitiremeyen tekneler Finiş Yapmadı
  (DNF) olarak puanlandırılacaktır. Bu, RRS 35, A4 ve A5’i

  değiştirir.

  1. 16.4.  Yarış Komitesi bir divizyonda hiçbir teknenin kendi yarış zaman sınırı içerisinde yarışı bitiremeyeceğine kanaat getirirse,

   o divizyonun zaman sınırı bitiminden önce yarış süresini uzatma yetkisine sahiptir. Tekneler, VHF kanal 71’den

   bilgilendirilecektir. Bu durum bir düzeltme isteği nedeni olamaz.

  2. 16.5.  Rota kısaltması uygulandığında zaman limitleri etkilenmeyecektir.

 5. PROTESTOLARVEDÜZELTMEİSTEKLERİ

  17.1.Protesto verme niyetinde olan bir tekne diğer tekne/tekneleri mümkün olan ilk fırsatta (derhal) aşağıdaki şekilde bilgilendirecektir.

17.1.a. Protestosu yarış alanında kendisinin dahil olduğu veya gördüğü bir olayı ilgilendiriyorsa;

17.1.a.i. 17.1.a.ii. 17.1.a.iii.

17.1.a.iv.

17.1.b.

“PROTESTO“ diye seslenecek,
VHF Kanal 71 den protesto ettiği tekne/tekneleri bilgilendirecek (Bu RRS 61.(1a)’yı değiştirir),
ısrarlı bir şekilde protesto (kırmızı) bayrağını kıç ıstıralyada gösterecektir. Eğer teknenin kıç ıstıralyası yoksa protesto bayrağı teknenin kıçında en iyi görünür bir yere bağlanacaktır
. Bayrak gösterilmesi yarış bitirene kadar sürdürülecektir
Protesto etmek niyetindeki tekne, finiş hattındaki Yarış Komitesine, VHF Kanal 71’den tasdik alıncaya kadar protesto vermeye niyet ettiği tekne/tekneleri bildirecek ve çekili protesto bayrağını gösterecektir (Bu RRS 61.1.(a)’yı değiştirir). Protesto eden teknenin olayın olduğu an Yarış Komitesini haberdar etmesine gerek yoktur.
Herhangi bir başka nedenle protesto verecek olan bir tekne, karaya döner dönmez derhal protesto etme niyetinde olduğu tekneyi/tekneleri bilgilendirecektir.

17.2.Protesto vermeye niyetli bir tekne, yarışa devam edemez ve finiş yapamaz/terk ederse Yarış Komitesi finiş teknesini mümkün olan ilk fırsatta VHF Kanal 71’den bilgilendirecektir (Bu RRS 61.1(a)’yı değiştirir)

17.3.Protesto formları yarış ofisinden temin edilecektir. Protesto ve Düzeltme İstekleri protesto zaman sınırı içinde verilecektir.

17.4.Protesto zaman sınırı Komitesi teknesinin Marinaya yanaşma zamanında sonraki 30 dakikadır (Bu RRS 61.3 ve RRS 62.2’yi değiştirir).

17.5.İlanlar, yarışçıları, taraf oldukları veya şahit olarak çağrıldıkları duruşmalar için bilgilendirmek üzere, protesto zaman sınırının bitiminden itibaren 15 dakika içinde asılacaktır. Protesto Duruşmaları Yarış Ofisinde yapılacaktır.

17.6.Protesto zaman sınırı içinde RRS 61.1(b) uyarınca tekneleri bilgilendirmek üzere Yarış Komitesi, Teknik Komite veya Protesto Komitesi tarafından verilen protestolar ilan edilecektir.

17.7. Duruşmadaki taraf, kararın kendisine bildirilmesinden en geç protesto zaman limiti içinde duruşmanın tekrar açılmasını isteyebilir. Yarışların son günü, duruşmanın tekrar açılma zaman sınırı en geç kararların ilanından sonraki 15 dakikadır (Bu RRS 66’yı değiştirir).

3

17.8.Protesto ve düzeltme talebi ücreti 200Euro’dur, (Yarış, Teknik ve Protesto Komitelerinin vereceği protestolar hariç) Protestonun/düzeltme isteğinin geçerli ve verenin haklı olması veya düzeltme isteğinin kabul edilmesi veya Protesto Komitesinin, protestonun geri çekilme isteğini kabul etmesi durumunda ücret iade edilir.

17.9.Sınıf Kuralları (Ölçü) Protestoları Taraflar ölçü ile ilgili lift, karada park, ölçü masraflarını (ölçücü ve yeni sertifika gibi) Yarış Ofisine önceden yatıracaktır. Kazanan tarafın yatırdığı para iade edilecektir. Yarışlar süresince tartı imkanı olmaması nedeniyle Yarışlar süresince tekne ve yelken ölçüleri dışında ölçü protestosu verilmeyecektir.

17.10. Protesto ve düzeltme talebi ilgili Ek Yarış Talimatında belirlenmiş olan resmi lisan ile yapılacaktır.
17.11. Duruşmaya katılan taraflar kendi tercümanlarını getirebilirler. Tercüme hatalarından doğan sorumluluk kendilerine

aittir.

 1. PUANLAMA,YARIŞSAYISIVEÖDÜLLER 18.1. Puanlama:

  1. 18.1.a.  Yarışlarda teknenin derecesi, (varsa) cezalarından sonra düzeltilmiş zamana göre sırası (küçük zamandan büyük zamana göre artar) olacaktır.

  2. 18.1.b.  Puanlama her divizyon için ayrı ayrı yapılır.

  3. 18.1.c.  Puanlamada kayıtları kabul edilen tekne sayısı esas alınacaktır.

  4. 18.1.d.  RRS A4, Az Puan Sistemi kullanılacaktır.

  5. 18.1.e.  En kötü puanın hariç tutulması : Ek Yarış Talimatına bakınız..

  6. 18.1.f.  Tekneler arasında eşitlik varsa eşitlik, RRS A8’e göre bozulacaktır.

  18.2. Yarış sayısı:

  18.3. Ödüller

 2. EMNİYETKURALLARI[DP](NP)

  19.1.Yarıştan çekilen tekne, sınıf bayrağını arya edip sancağın toka ederek yarış alanını terk edip, yarışan diğer teknelerin yolundan çekilecektir.

  19.2.RRS 27.1 uyarınca, Yarış Komitesinin uyarı işaretinden geç olmamak kaydı ile uluslararası “Y” kod bayrağını bir seda işareti ile birlikte toka etmesi, can yeleklerinin yarışta giyilme mecburiyetini belirtecektir

  19.3.Her tekne yarışlar süresince uygun demir ve yeterli miktarda zincir ve veya halat teknede bulundurmak zorundadır. Ancak demirler günün ilk uyarı işareti ile yarışı bitirmesine kadar geçen sürede loçada (stemhead) bulundurmayacak, zincirlikte veya teknenin içerisinde en uygun yerde muhafaza edilecektir.

  19.4.Bir teknede olması gereken ekipmanın bulunmaması Protesto Kurulu tarafından diskalifiye (DSQ) ile cezalandırılma nedeni olabilir.

  19.5.Yarış Komitesi, rüzgar hızı saatte yirmibeş (25) knot üzerine çıkarsa veya can ve mal emniyetini tehlikeli görürse teknelerden marinadan çıkmamalarını isteyebilir, herhangi bir yarışı başlatmayabilir veya başlamış bir yarışı rota kısaltması ile bitirebilir ya da abandone edebilir. Bu durum bir protesto veya düzeltme isteği nedeni olamaz.

 3. DEKLARASYON

  1. 20.1.  Yazılı finiş deklarasyonu verilmesine gerek yoktur.

  2. 20.2.  Bir dönüş Cezası veya İki Dönüş Cezası yapmış tekneler veya yarıştan çekilmiş tekneler bu hususları ile ilgili deklarasyon

   formlarını protesto zamanı içinde yarış sekreterliğine vereceklerdir. Aksine hareket, dönüş cezasının yapılmadığı anlamı

   taşıyacaktır.

  3. 20.3.  Yarışı terk eden bir tekne ilk fırsatta VHF Kanal 71 den divizyon renk ve numarası ile Yarış Komitesini

   bilgilendirecektir.(DP)

  4. 20.4.  Can ve mal emniyetinin tehlikeye düşmesi durumunda motor çalıştıran ve veya dış yardım alan tekneler, olayı detaylı

   bir şekilde yazılı olarak Yarış Ofisine protesto zaman limiti içinde vereceklerdir. (DP)

 4. EKİPSINIRLAMASI

  1. 21.1.  İlgili yarışın Ek Yarış Talimatında belirtildiği gibi olacaktır.

  2. 21.2.  Kayıt Formlarında belirtilen ekip listelerinde değişiklik varsa değişiklikler en geç ilan edilen uyarı saatinden bir saat önce

   Yarış Sekreterliğine/Yarış Komitesine yazılı olarak bildirilecektir. Teknede ekip listesinde adı olmayan yarışçı tespit

   edildiğinde bu PK tarafından diskalifikasyon (DSQ) nedenidir.

  3. 21.3.  Kayıt veren tekne sahipleri ya da sorumluları başka bir teknede yarışamazlar. Bu durum, her iki tekne (tekne sahibinin

   teknesi ile yarıştığı yeni tekne) için PK tarafından diskalifikasyon (DSQ) nedenidir.

 5. EKİPMANDEĞİŞTİRİLMESİ

  1. 22.1.  Yarış Komitesi tarafından onaylanmadıkça hasar görmüş veya kaybolmuş ekipmanın yerine başka ekipman kullanılmasına izin verilmeyecektir. Yerine koyma istekleri mümkün olan ilk fırsatta yazılı olarak verilecektir.

  2. 22.2.  Yarışacak bütün teknelerde en çok 2 ana yelken bulunabilecek ve yelken yarış süresi içinde sadece kullanılamayacak şekilde hasar görmesi halinde değiştirilebilecektir. Bu durumda ilgili tekne, VHF Kanal 71 den Yarış Komitesine ön bilgi vermek, karaya döndüğünde yazılı olarak bildirmek ve hasarlı yelkenini Yarış Komitesinin kontrolüne sunmak zorundadır. Aksine tutumlarda, Yarış Komitesinin talebi ile Proteso Komitesi tarafından bir duruşma sonunda ceza verilebilir.

  3. 22.3.  Furling tenzilatı kullanan teknelerde ikinci bir ön saha yelkeninin (fırtına ve ağır hava floku hariç) bulundurulmasına müsaade edilmemektedir.

Ek Yarış Talimatında belirtildiği gibi olacaktır. Ek Yarış Talimatında belirtildiği gibi olacaktır.

4

 

22.4. IRC Sınıfı tekneler, UNCL/RORC’a, Destek ve Charter sınıfı tekneler ise yarış ofisine deklare edilmeyen spinaker, whisker veya benzeri gönder kullanamazlar.

 1. ÖLÇÜVEDENETLEMELER

  1. 23.1.  Ölçücü talep edilmesi halinde GYC tarafından temin edileceklerdir.

  2. 23.2.  Tekneler, yarıştan önce veya sonra herhangi bir protestoya gerek görülmeksizin kontrole tabi tutulabilirler.

  3. 23.3.  Tekne sahibi/sorumlusu, teknesini ölçüldüğü hali ile muhafaza etmekle yükümlüdür. Protesto edilsin veya edilmesin bir

   teknenin kontrolu esnasında kuralların izin verdiğinden daha fazla herhangi bir TCC artması tespit edildiğinde bu tekne

   PK tarafından cezalandırılır.

 2. YARIŞKOMİTESİTEKNELERİ

  24.1. Yarış Komitesi ve görevli botlar RC bayrağı taşıyacaktır. Bu hususun eksikliği bir düzeltme isteği nedeni olamaz. 24.2.Basın, fotoğrafçılar, film ekipleri, VIP ve benzeri tekneler Yarış Komitesi idaresi altında değildir. Bu tür teknelerin

  hareketleri nedeniyle meydana gelecek olaylar düzeltme talebi nedeni olamaz. Bu RRS 60.1(b) ve RRS 60.2’yi değiştirir. 24.3.Yarış Komitesi botu start ve finiş hatlarında hava şartları ve teknik nedenlerden dolayı mevkiini muhafaza etmek için

  makine çalıştırabilir. Bu bir düzeltme isteği nedeni olamaz.

 3. ÇÖPATILMASI

  25.1. Tekneler, suya çöp atmayacaklardır (RRS 55).
  25.2. Bu kuralın ihlalinde yarış Komitesi veya yetki verdiği temsilcisi protesto edebilir ve verilecek ceza Protesto Komitesinin

  takdirine bağlı olarak DSQ’dan daha az bir ceza olabilir.[DP]

 4. TELSİZİLETİŞİMİ

  26.1. Yarışan teknelerde VHF telsiz bulunması ve yarış süresince kanal 71 in dinleniyor olması mecburidir. Yarış Komitesi’nin anonslarının alınıp alınmaması herhangi bir düzeltme talebi nedeni olamaz.

  26.2. VHF ilgili kanalları ile yarışla veya herhangi bir teknenin güvenliği ile ilgili olmayan özel konuşmalar yapılırsa, bu teknenin diskalifiye (DSQ) edilmesine neden olabilir.

 5. SORUMLULUK

  27.1.Yelken yarışları tehlikeli olabilir. Yarışçılar regattaya tamamen kendi sorumlulukları altında katılırlar. RRS 4 Yarışma Kararı - "Bir teknenin bir yarışa katılma kararı veya yarışa devam etmesi sorumluluğu sadece kendisinindir.”

  27.2.Bu yarışları düzenleyen Göcek Yat Kulübü temsilcileri, Sponsorları, Yarış ve Protesto Komitesi ve yarışlarda veya bunlara ait çalışmalarda, yarış talimatları, yarış rotası ve alınan kararlardan teknelere, yarışanlara, skipper veya ekibe dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek herhangi bir kayıp, zarar, hasar, ölüm ve sakatlıklar için hiçbir sorumluluk taşımaz.

  27.3. Özellikle tekne sahipleri ve sorumlu kişileri;

  1. 27.3.a.  Ekiplerinin tüm sorumluluğunu (sigorta dahil) ve teknelerin denize dayanıklılığı ile emniyetli seyir sorumluluğunu

   üstlendiklerini ve start edip etmemek, yarışa devam edip etmemek sorumluluk ve kararının kendilerine ait

   olduğunu,

  2. 27.3.b.  Yarışın, Yarış Talimatı yazılı kurallarla idare edileceğini, bu kurallara uygun olarak verilen cezaları ve her hangi bir

   işlemi ve duruşmanın yeniden açılması işleminin yukarıdaki kurallar içinde saklı kalması şartı ile ve bu kurallara göre verilecek kesin kararı ve bu kesin kararlarla ilgili olarak kurallarda öngörülmeyen adli makamlara veya mahkemeye başvurmamayı kabul ederler.

  3. 27.3.c.  Bu sorumlulukları gereğince her yarışın startından önce ekiplerinin dikkatini çekerler. Yarış kayıt formunda bütün bu sorumlulukları üstlendiklerini beyan ederler. Kayıt veren her tekne bu sorumlulukları kabullenmiş sayılır.

ORGANİZASYON KOMİTESİ 01 ŞUBAT 2019 : SAAT 1300 

Göcek Yat Kulübü|Kumburnu Mevkii, İskele Caddesi 48310, Göcek - Muğla